Op 25 mei 2019 organiseert de werkgroep veiligheid en milieu van het Wijkteam Hoogvonderen de dag van de veiligheid en milieu. Het ligt in de bedoeling, om op deze dag de bewoners van de wijk Hoogvonderen en andere geïnteresseerden kennis te laten nemen en te informeren over een breed scala aan middelen en toepassingen aangaande zaken die veiligheid en het milieu raken.

Denk daarbij aan maatregelen, demonstraties en informatie aangaande:

– Inbraakpreventie en detectiemiddelen
– Hang en sluitwerk
– Brandveiligheid
– Reanimatie en AED
– Verkeersveiligheid
– Veilig gebruiken van E-Bikes

– Toepassing van warmtepompen
– Energiezuinige CV-ketels
– Zonneboilers
– Zonnepanelen

Naast bedrijven die zich met een van bovenvermelde zaken bezighouden en in de regio actief zijn wordt deze dag tevens ondersteund door de gemeente Roermond, Veilig Verkeer Nederland (VVN), Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), Brandweer, Ambulancedienst, lokale politie en BOA’s.

Het geheel zal plaats vinden op 25 mei 2019, op het grasveld van het Brinkplein, gelegen tussen Florasingel en Faunasingel.
U bent vanaf 11.00 uur van harte welkom. Om 16.00 uur sluiten wij af en hopen dan dat u voldoende geïnformeerd bent.