De gemeente heeft het contract met de Stichting Wijk-Accomodaties Roermond (kortweg: de SWAR, beheerder van o.a. de Vlonder) per 1 januari 2021 opgezegd. De gemeenteraad heeft zich er unaniem voor uitgesproken dat de Roermondse gemeenschapshuizen op de eerste plaats beschikbaar moeten zijn voor eigen inwoners, voor de verenigingen en organisaties in de wijk. B en W streeft ernaar bij het beheer de nadruk te leggen op de sociale functie van een wijkgebouw, de taak waarvoor ze gebouwd en bedoeld zijn.
Dit betekent dat de verantwoordelijkheid voor het beheer, conform de maatschappelijke doelstelling van de verschillende accommodaties, zo mogelijk bij de organisaties van de wijk komt te liggen.
Op Hoogvonderen heerst veel ontevredenheid over de gang van zaken betreffende de Vlonder en de SWAR. Dit is de kans voor de bewoners van Hoogvonderen . De tijd is rijp. Nu is de kans voor degenen die hierin voor zichzelf een taak zien, om zich te laten horen.
Het is goed  om zo vroeg mogelijk te beginnen met het opzetten van een initiatiefgroep. Belanghebbende partijen en mensen die dit ook belangrijk vinden, kunnen zich melden via wijkteamhoogvonderen@gmail.com .