De Bloesem weer in gebruik als basisschool?
Als wijkteam hebben wij de opdracht om samenhang in de wijk te bevorderen, om initiatieven op te pakken en te kijken of we middels activiteiten de bewoners meer bij elkaar kunnen brengen en eventueel integratie kunnen bevorderen. Onze wijk blinkt niet uit als het om sociaal leven gaat: er is geen winkel, er zijn geen kroegen, veel mensen en organisaties mijden het wijkcentrum. Het is bij ons over het algemeen erg stil. Veel mensen wijten dat aan het feit dat er veel tweeverdieners zijn, die overdag op het werk zijn, (en daardoor s’avonds te weinig puf hebben?)
Als een donderslag bij heldere hemel kwam voor de bewoners in dit beschouwelijke stadsdeel, de mededeling, dat in de leegstaande school aan de Ambachtsingel een islamitische school gevestigd gaat worden.Om aan vragen, zorgen, etc. van de bewoners tegemoet te komen, organiseerde de gemeente een inloopavond in de Vlonder. Een aantal bewoners maakte hiervan gebruik om, soms luidkeels, hun ongenoegen kenbaar te maken.
De meest gehoorde bezwaren waren o.a. de te verwachten verkeerschaos vanwege het brengen en ophalen van de kinderen, maar ook hoorde men de kreet dat ‘moslims hier niets te zoeken hebben’, alleen maar voor onrust zouden zorgen en weigeren te integreren.
Daar wij als wijkteam de samenhang en leefbaarheid in de wijk willen bevorderen, hebben wij over de komst van de islamitische school een paar gedachten op een rijtje gezet: lees daarvoor onze volgende nieuwsbrief. Ontvangt u geen nieuwsbrief, dan vraag deze aan bij wijkteamhoogvonderen@gmail.com.