Het volgende bericht van het schoolbestuur waar De Brink onder valt, vat onze inzet en de resultaten mooi samen:

“Aan alle kanjers van het Wijkteam Hoogvonderen,
Hartelijk bedankt voor de envelop met het mooie bedrag voor KiKa!! De opbrengst van de kerstmarkt was € 1426,69.
Dat brengt de tussenstand van de actie op € 12.244,40!
Daarbij bedankt voor alle werk dat jullie verzet hebben. Er was een super sfeer in en om de school.
Nogmaals hartelijk bedankt en fijne feestdagen voor jullie allemaal.”  [Naam bekend bij de redactie]

          

Hierop aansluitend en wenst het Wijkteam u allen een geweldig 2018 toe

met de vraag komend jaar weer van de partij te willen zijn:

als wijkteamlid, om hand- en spandiensten te verrichten of als preventer.

Samen maken we de wijk. Ieder draagt een klein steentje bij en succes verzekerd.