Op 31-10-2017 in een bomvolle zaal en in een goede sfeer hebben de op deze avond aanwezige wijkbewoners van Hoogvonderen de gelegenheid genomen in gesprek te gaan over heel veel zaken aangaande de top-5 ergernissen in de wijk: Groenvoorziening, Verkeer, Parkeren, Milieu (zwerfvuil) en Hondenpoep.

De avond was in twee delen opgesplitst: voor de pauze presentaties op elk van de 5 punten door ter zake deskundige ambtenaren en in begrijpelijke taal. Een en ander werd bovendien ondersteund met dia’s, teksten, grafieken, foto’s en ook filmpjes. De verschillende presentaties werden aangekondigd en aan elkaar gepraat door de gespreksleider van de avond, Maria Pastwa.

Tijdens de pauze konden alle aanwezigen genieten van koffie / thee met een stuk cake en onderling meningen en ideeën uitwisselen.

Na de pauze was er de gelegenheid om directe vragen te stellen aan de aanwezige ambtenaren en ook suggesties te doen. Hiervan werd nadrukkelijk veel gebruik gemaakt. Omdat het aannemelijk was dat er vragen met betrekking tot het handhaven van het beleid zouden worden gesteld, waren er meerdere vertegenwoordigers (waaronder alle 3 de BOA’s) van Stadstoezicht aangeschoven om ook de mogelijkheden tot handhaven in voorkomende gevallen aan te geven.

Tot slot was wethouder Gerard IJff, tevens wijkbewoner, bereid om vragen te beantwoorden vanuit de zaal en daarnaast ook nog de werkgroep V & M te verrassen met grijpers, handschoenen, zakken met houders en hesjes voor de bewoners van de wijk die regelmatig de moeite nemen zwerfafval op te ruimen.

Natuurlijk zijn op deze avond nog niet alle zaken die beter kunnen, aan de orde geweest of opgelost, maar veel is toch over en weer duidelijk geworden en de ambtenaren hebben een lijst met concrete zaken mee kunnen nemen. De werkgroep V & M zal de voortgang bewaken en belangrijke ontwikkelingen terug koppelen naar de wijk.

Graag willen we nogmaals iedereen bedanken voor hun aanwezigheid op deze avond en niet te vergeten de constructieve sfeer waarin deze heeft plaatsgevonden.