Ten gevolgen van de CORONA-crisis zijn alle activiteiten waar mensen in groepsverband bij elkaar komen, in Nederland niet toegestaan. De basisscholen gaan weer open, voortgezet nog niet. De maatregelen worden stapsgewijs versoepeld. Vanaf 11 mei mogen de contactberoepen, zoals kappers en schoonheidsspecialisten, de deuren weer openen. Ook zijn vanaf die datum groepen tot tien personen toegestaan. In juni volgt een versoepeling voor de horeca, bioscopen en musea. Dan gaan de scholen bo en vo weer op volle kracht aan de gang!
Men wordt dringend aangeraden alleen als het niet anders kan, de straat op te gaan! Als u toch op pad gaat:
HOUDT AFSTAND, MINSTENS ANDERHALVE METER.
ANDERHALVE METER REDT LEVENS.

Opgelet: voortaan kunt u Plastic verpakkingsafval, Metaal en Drankenkartons oftewel PMD bij elkaar in de zak voor de plastic bij elkaar doen.
Opgelet: we hebben bericht gekregen dat op zaterdag 16 mei a.s. oud papier opgehaald wordt!
Omdat donderdag 21 mei Hemelvaartsdag is, wordt PMD, groente, tuin en restafval op zaterdag 23 opgehaald in Hoogvonderen.

7 mei PMD, groente-, tuin-, fruit- en restafval worden opgehaald
14 mei Groente-, tuin-, fruit- en restafval worden opgehaald
16 mei OPHALEN OUD PAPIER
Opgelet: 23 mei PMD, groente-, tuin-, fruit- en restafval worden opgehaald
28 mei Groente-, tuin-, fruit- en restafval worden opgehaald