Veiligheid

Wijkagent

De namen van de wijkagenten zijn:
Barry Schuijling en Roman Rademacher.

 Meld overlast altijd, ook al denkt u dat er niets mee gebeurt. De agenten kunnen misschien niet onmiddellijk optreden, maar als een probleem zich herhaalt wordt het onvermijdelijk al dan niet samen met de betrokken wijkbewoners naar een oplossing te zoeken.

U kunt bellen naar 0900-8844 en uw melding doorgeven.
U kunt een bericht sturen naar www.politie.nl/wijkagent en zoek uw wijkagent op.

Stadstoezicht

De nieuwe wijk-boa’s zijn: Jean Goessen, Danny Verrijken en Jos Meeuws.

Stadstoezicht vindt u onder 0475-359101.
(Bericht naar stadstoezicht@roermond.nl)

Voor alle andere wijkgerelateerde vragen meld u zich bij de gemeente. De opgaven van mw. Pastwa zijn tot nader bericht overgedragen aan mw. Jaqueline van Stiphout. Haar telefoonnummer is: 06-11847134. Het mailadres: jackelinevanstiphout@roermond.nl

Openbare basisschool De Brink

Smedenerf 2
6043 SG Roermond
Tel. 0475-324669
directie@obs-debrink.nl
http://www.obs-debrink.nl

 

Peuterspeelzaal Roezemoes

Smedenerf 2
6043 SG Roermond
Tel. 0475-322087

 

Gezondheid

Huisartsenpraktijk Het Roosendael

Kast. Hillenraedtstraat 123
6043 HD Roermond
Telefoon: 0475-321121
Receptenlijn: 0475-350233
http://www.hetroosendael.praktijkinfo.nl

 

Groepspraktijk ’t Raadhuis

Raadhuisstraat 21
6042 JK Roermond
tel. 0475-324046
http://www.huisartsenpraktijkhetraadhuis.nl

Gezondheid van uw huisdieren

Dierenkliniek Hoogveld

Julianalaan 18
6042 JG Roermond
tel. 0475-328902

Openingstijden (Alleen op afspraak)
Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 18.30 uur
https://www.dierenkliniekecht.nl/vestiging-roermond

Dierenartsenpraktijk Lintjeshof

Gebroek 37
6043 GP Roermond
tel. 0475-357900
info@lintjeshof.com

Openingstijden (Alleen op afspraak)
Maandag t/m vrijdag van 8.45 tot 18.30 uur

http://www.lintjeshof.com

Hulpdienst voor gevonden en vermiste dieren

Liliane van der Loon.
tel. 088-0064694

 

Maatschappelijk werk

Maatschappelijk werk Donderie:

tel. 0475-321860

IPO, informatie voor ouderen:

tel. 0475-317130

Parochiefederatie Roermond Noord Oost:

Pastoor Wilson Varela
tel. 0475-329517.

Consultatiebureau van Hoogvonderen:

achterkant Donderie
tel. 0475-321788

 

Verenigingen en ontmoetingcentrum

Wijkgebouw De Vlonder

Florasingel 38
6043 WD Roermond
tel. 0475-327567
https://www.facebook.com/cafedevlonder/

De koninklijke harmonie:

0475-323345
http://www.keuninklikke.nl

carnavalsvereniging ‘de Hoafgengers’

http://www.haofgengers.nl