Eind jaren 60 werd door de gemeente Roermond het plan opgevat om een nieuwe wijk te bouwen ten oosten van de Donderberg. Een wijk met koopwoningen en sociale woningbouw (huurwoningen), maar beslist geen flats. Een wijk, kindvriendelijk van opzet met speelvoorzieningen en natuurlijk veel groen.
De bouw begint aanvang jaren 80 en stap voor stap wordt het gebied, voormalig boomgaarden, tot cultuur gebracht: in een tijdsbestek van ruim 30 jaar wordt de wijk uitgebreid, aangepast en vernieuwd.
De wijk ligt tussen vier belangrijke wegen: de Donderbergweg, de Koninginnelaan, de Oranjelaan en de Sint Wirosingel.Voor de nieuwe, ruim opgezette wijk, die begin jaren 90 circa 1450 woningen telde, bedacht men de naam Hoogvonderen. De herkomst van de naam zal uit de ligging voortkomen: vond betekent ‘streek’; Hoogvonderen betekent dus ‘hoog gelegen streek’.

Wonen Zuid, toendertijd Stichting Sint Joseph Woningcorporatie, bouwde Hoogvonderen mee op.
Zij vroegen de toen toekomstige bewoners naar hun mening en wensen. Er kwam een plan op tafel met diverse woningtypes zoals gezinswoningen, woningen voor alleenstaanden, bejaardenwoningen, appartementen en gezinswoningen voor mindervalide.
Later kwamen er een winkel en een frituur. Anno 2017 is de winkel gesloten en wordt ervoor een nieuwe bestemming gezocht.

De ooit zeer moderne parochiekerk is nu het onderkomen van de koninklijke harmonie.
Het huidige wijkgebouw / gemeenschapshuis ‘De vlonder’ is opgezet voor diverse activiteiten en is bedoeld om de bewoners te steunen. Helaas komt daar nog steeds weinig van terecht. De hoofdreden daarvan moet mede gezocht worden in het exploitatiemodel van het ‘wijkgebouw’ en de ambtelijke en starre houding van de overkoepelende organisatie.

In het verleden was er eens per jaar het wijkfeest op het Brinkplein met een kleine kermis, feesttent, een rommelmarkt voor de kinderen en soms een braderie. Nog steeds wordt elk jaar feestelijk de meiboom opgezet op het plein. Tegelijkertijd wordt de jeu-de-boulesbaan weer in bedrijf genomen na de winter en verandert de tijd om te jeu-de-boulen van de zondagmiddag naar de vrijdagavond.

De wijk heeft een school, OBS ‘de Brink’, met dislokatie en de ruimten van Stichting Kinderopvang Roermond (SKR). Er is een harmonie, ‘de Keuninklikke’, de oudste van Nederland, en natuurlijk een carnavalsvereniging ‘de Haofgengers’.
In het gebouw van de voormalig basisschool ‘de Bloesem’ aan de Ambachtsingel  is sinds begin schooljaar 2019-2020 de Islamitische Basisschool Alhambraa gevestigd.
Sinds enkele jaren is er een fris en flink wijkteam van start gegaan om meer impulsen te geven aan de wijk, want dat kan de wijk met de rustige buurten, dommelend in het groen en een matig functionerend gemeenschapshuis, best gebruiken. Tot de merites van het wijkteam behoren inmiddels een sterk preventieteam, de aanpassingen aan de singels om de snelheid uit het autoverkeer te halen ten behoeve van de kinderen in de wijk, de jaarlijkse kerstmarkt, de inspanningen om burendag in de diverse buurten een succes te maken en nog veel meer.
Het wijkteam streeft naar goede relaties met alle verenigingen en partijen in de wijk. Graag zou het wijkteam een ‘woonkamer’ zien voor de wijkbewoners om binnen te lopen, kennis te maken en informatie uit te wisselen om haar activiteiten voor en door de bewoners kracht bij te zetten.