Werkgroep Veiligheid en Milieu
Werkgroep Ontmoeten
Werkgroep Communicatie
Werkgroep Buurthulpdienst

Het wijkteam Hoogvonderen bestaat uit een grote groep wijkbewoners, die zich op vrijwillige basis inzetten voor de verbetering van de leefbaarheid in de wijk.
Daarbij onderscheiden wij:

  • De fysieke leefbaarheid : veiligheid, de straten, het onderhoud,groenvoorziening, milieu, enz.
  • De sociale leefbaarheid: het bevorderen van de contacten tussen de bewoners onderling,
    daardoor betrokkenheid bij de wijk creeren en elkaar helpen waar nodig.

Wij werken uiteraard zeer nauw samen met de officiele instanties als de gemeente Roermond, de politie en de Wijk BOA’s. Het wijkteam streeft er naar om zoveel mogelijk wijkbewoners bij het wel en wee in de wijk te betrekken en nodigt iedereen die een steentje daartoe wil bijdragen uit, zich bij ons aan te melden. Ons motto luidt per slot van rekening ‘Samen maken wij de wijk’.

>Werkgroep Veiligheid en Milieu

Het doel van de WG VenM is het creëren en in stand houden van een veilige en leefbare buurt.
Dit kan door extra op te letten en meer betrokken te zijn bij onze wijk.
Wij organiseren daartoe o.a. regelmatig rondgangen door de wijk om met de bewoners in contact te blijven en een actieve bijdrage te leveren aan veiligheid en milieu.

Wat willen wij bereiken?

Samen ervoor zorgen dat de buurt een fijne woon- en leefomgeving en vooral veilige buurt blijft;

  • het veiligheidsgevoel te verbeteren en criminaliteit terug te dringen;
  • de sociale samenhang in de wijk te bevorderen;
  • de participatie en integratie van buurtbewoners onderling te bevorderen.

De leden van de WG VenM zijn Wiel Beiten, Arie van Ballegooijen en Ed Cartens.

Preventieteam
Er doen inmiddels zo’n 31 mensen mee aan het preventieteam, waaronder Lex Köster, Richard Rieter, Ed Cartens, Simon Dubbeldam, John Visser, Marco Beeren, Marco Rooze, Monique Jacobs, Wiel Beiten, Piet Heijnen, Marja Ruijten-Nestor, Hans Ruijten, Kees van den Adel, Anneke Vanderfeesten, Jan Scheepers, Lei Coenen, Sander van der Port, Cas Rieter, Michaele Harings, Rudolf de Korver, John Geven, Ton van Lottum, Carl Ross, Peter van de Port, Loekie Staphorst, Richard Lemmens, Elleke Meijer, Ruud Meeuwissen, Jos Zeelen, Teun de Goeij, Dimph Tolsma.

Werkgroep Ontmoeten

Het doel en de activiteiten van de WG O zijn erop gericht om de betrokkenheid van de bewoners met de wijk te bevorderen.
De werkgroep organiseert gedurende het hele jaar een aantal activiteiten juist om de onderlinge contacten tussen de bewoners te stimuleren en te bereiken dat deze elkaar, waar nodig, helpen.
Voorbeelden van deze activiteiten zijn: het kerstfeest, het wijkfeest (Burendag), de aanleg van de Jeu de Boulesbaan, enz.

Op de foto: Marja, Helmy, Jeannette, Hans, Marleen, Peter, Loekie, Carla en Anita.

De leden van de WG Ontmoeten zijn Emmy Hakvoort, Marleen van de Port, Peter van de Port, Marja Ruijten-Nestor, Hans Ruijten, Helmy Willems, Jeannette van der Vorm, Loekie Staphorst, Lei Coenen, Helene Schreurs, Marleen Rieter.

Werkgroep Communicatie

Deze werkgroep houdt zich bezig met de communicatie naar de wijkbewoners en naar de vrijwilligers onderling middels de website, de nieuwsbrief en Facebook.
De leden van de WG C zijn Claudia Reijnders, Richard Rieter, Jan Scheepers, Petro van Mourik.

Buurthulpdienst

De buurthulpdienst werd door het wijkteam in het leven geroepen om kapotte spullen van senioren en mensen met een beperking te repareren. Ook kleine reparatiewerkzaamheden in of aan huis kunnen worden uitgevoerd.
Wij doen dat wanneer het probleem niet zelf of door familie of kennissen kan worden opgelost.
Computers, audio en video apparatuur repareren wij niet.
Ook wanneer er thuis een kleine reparatie nodig is doen wij dat: als er thuis iets opgehangen moet worden of een lamp moet worden verwisseld kan dit worden geregeld; een kierstandhouder op de voordeur of een brandmelder ophangen, ook een verstopte goot of een niet sluitende deur of slot hoort daarbij. Wij doen geen tuinonderhoud en ook geen bestrating of riool of graaf werkzaamheden.
Kleine spoedreparaties die niet wachten kunnen hebben voorrang.
Wij zijn bereikbaar d.m.v. een briefje door U te deponeren in de herkenbare brievenbus ‘wijkteam Hoogvonderen‘ die buiten de frituur is opgehangen. Ook zijn wij via telefoon 06-82868436 (dit is het nieuwe nummer) bereikbaar. Wij nemen altijd eerst met U telefonisch contact op om een afspraak te maken bij U thuis. Vergeet niet uw telefoonnummer adres en probleem te vermelden zodat wij nooit onaangekondigd voor Uw deur staan maar wel reeds weten wat het probleem is.

De leden van de buurthulpdienst zijn Hans Ruijten, Peter van de Port, Simon Dubbeldam en Lei Coenen.