Werkgroep Veiligheid en Milieu
Werkgroep Ontmoeten
Werkgroep Communicatie
Werkgroep Buurthulpdienst

Het wijkteam Hoogvonderen bestaat uit een grote groep wijkbewoners, die zich op vrijwillige basis inzetten voor de verbetering van de leefbaarheid in de wijk.
Daarbij onderscheiden wij:

  • De fysieke leefbaarheid : veiligheid, de straten, het onderhoud, groenvoorziening, milieu, enz.
  • De sociale leefbaarheid: het bevorderen van de contacten tussen de bewoners onderling,
    de betrokkenheid bij de wijk vergroten en elkaar helpen waar nodig.

Wij werken uiteraard zeer nauw samen met de officiële instanties als de gemeente Roermond, de politie en de Wijk BOA’s. Het wijkteam streeft er naar om zoveel mogelijk wijkbewoners bij het wel en wee in de wijk te betrekken en nodigt iedereen die een steentje daartoe wil bijdragen uit, zich bij ons aan te melden. Ons motto luidt per slot van rekening ‘Samen maken wij de wijk’.

Werkgroep Veiligheid en Milieu

Het doel van de WG VenM is het creëren en in stand houden van een veilige en leefbare buurt.
Dit kan door extra op te letten en meer betrokken te zijn bij onze wijk.
Wij organiseren daartoe o.a. regelmatig rondgangen door de wijk om met de bewoners in contact te blijven en een actieve bijdrage te leveren aan veiligheid en milieu.

Wat willen wij bereiken?

Samen ervoor zorgen dat de buurt een fijne woon- en leefomgeving en vooral veilige buurt blijft;

  • het veiligheidsgevoel te verbeteren en criminaliteit terug te dringen;
  • de sociale samenhang in de wijk te bevorderen;
  • de participatie en integratie van buurtbewoners onderling te bevorderen.

Contact met en namen van de leden van de WG VenM via wijkteamhoogvonderen@gmail.com.

Preventieteam
Er doen inmiddels zo’n 31 mensen mee aan het preventieteam. Geef u op als preventer: één keer in de maand loopt u met een medewijkbewoner een rondje door de straten en stegen van onze wijk. Opgeven kan via wijkteamhoogvonderen@gmail.com.

Werkgroep Ontmoeten

Het doel en de activiteiten van de WG O zijn erop gericht om de betrokkenheid van de bewoners met de wijk te bevorderen.
De werkgroep organiseert gedurende het hele jaar activiteiten juist om de onderlinge contacten tussen de bewoners te stimuleren en te bereiken dat deze elkaar, waar nodig, helpen.
Voorbeelden van deze activiteiten zijn: het kerstfeest, het wijkfeest (Burendag), Jeu de Boules, enz.

Op de foto diverse leden in beraad.
De WG Ontmoeten bestaat uit ongeveer 10 leden. Opgeven kan altijd, graag zelfs, via wijkteamhoogvonderen@gmail.com.

Werkgroep Communicatie

De werkgroep C. houdt zich bezig met de communicatie naar de wijkbewoners en naar de vrijwilligers onderling middels de website, de nieuwsbrief en Facebook.
Nieuwe mensen van harte welkom: wijkteamhoogvonderen@gmail.com.

Buurthulpdienst

De buurthulpdienst werd door het wijkteam in het leven geroepen om kapotte spullen van senioren en mensen met een beperking te repareren. Ook kleine reparatiewerkzaamheden in of aan huis kunnen worden uitgevoerd.
Wij doen dat wanneer het probleem niet zelf of door familie of kennissen kan worden opgelost.
Computers, audio en video apparatuur repareren wij niet.
Ook wanneer er thuis een kleine reparatie nodig is doen wij dat: als er thuis iets opgehangen moet worden of een lamp moet worden verwisseld kan dit worden geregeld; een kierstandhouder op de voordeur of een brandmelder ophangen, ook een verstopte goot of een niet sluitende deur of slot hoort daarbij. Wij doen geen tuinonderhoud en ook geen bestrating of riool of graaf werkzaamheden.
Kleine spoedreparaties die niet wachten kunnen hebben voorrang.
Wij zijn bereikbaar d.m.v. een briefje door U te deponeren in de herkenbare brievenbus ‘wijkteam Hoogvonderen‘ die buiten de frituur is opgehangen. Ook via het emailadres van het wijkteam kunt u een aanvraag doen. Wij nemen altijd eerst met U telefonisch contact op om een afspraak te maken bij U thuis. Vergeet niet uw telefoonnummer adres en probleem te vermelden zodat wij nooit onaangekondigd voor Uw deur staan maar wel reeds weten wat het probleem is.