Category: Geen categorie (page 2 of 3)

Verslag Sint Maarten Hoogvonderen

Het Sint Maarten feest is op vrijdag 9 november gehouden op Hoogvonderen. Er was een nieuwe route uitgezet die iedereen zelfstandig kon lopen.
De tocht begon op het schoolplein van de OBS De Brink. Vanaf 19.30 uur stonden de gratis warme chocomel of ranja en een versnapering klaar en kon men gezamenlijk genieten van de gezelligheid van een vuurkorf.
Na en tijdens de route gingen de kinderen nog zoals vroeger langs de deuren. Zongen een mooi liedje en werden beloond met wat lekkers!

Afbeelding kan het volgende bevatten: nacht

Bekijk de foto’s van sint Maarten 2018

Algemene Verordening Gegevensverzameling

Zoals velen van u wellicht al weten is sinds mei van dit jaar een nieuwe wet in Nederland aangenomen over de omgang met persoonsgegevens, de zogeheten AVG. Deze Algemene Verordening Gegevensverzameling  is ook van toepassing op stichtingen en verenigingen zoals wijkteam Hoogvonderen. We geven u graag wat informatie over wat dit voor u betekent met betrekking tot de gegevens welke van u bekend zijn bij onze vereniging.

Wij zijn inmiddels begonnen met de realisering van de AVG-certificering van de vereniging en in dat kader bij elkaar te zetten hoe, waar en waarvoor wij gegevens verzamelen. Voor alle gegevens van personen of dat nu de zogeheten ‘preventers’ betreft, de nieuwsbriefabonnee’s, de WhatsApp-groep of anderszins verzamelde persoonsgegevens zal het wijkteam ervoor zorg dragen dat alleen de gegevens nodig voor contactopname bewaard worden. Dus dat deze gegevens niet meer bevatten dan voor het betreffende doel nodig is en dat deze nooit en te nimmer aan derden worden vrijgegeven.
Voor de toezending van de nieuwsbrief bijvoorbeeld hebben wij alleen uw email-adres opgeslagen in het programma dat wij gebruiken. Niets meer. (Het e-mailprogramma maakt een reserve-bestand van de  emailadressen voor als er iets misgaat én garandeert de veiligheid van -in dit geval,- de emailadressen.)

De lijst met namen van de leden en vrijwilligers van de vereniging zal op een centrale plaats en alleen daar bewaard worden. Daartoe heeft alleen het bestuur toegang. De coördinatoren van de vier werkgroepen: ontmoeten, veiligheid en milieu, buurthulp en communicatie, mogen alleen over de voor hun activiteit benodigde namen beschikken met minimale persoonsgegevens.

Wilt u onze ‘Verklaring over de omgang met persoonsgegevens’ in z’n geheel lezen, dan klik in de kolom rechts op ‘Onze AVG – verklaring’. U wordt dan naar een pagina geleid met de volledige tekst.

Burendag 2018 bescheiden gevierd in Hoogvonderen

Op zaterdag 22 september zijn er op 5 plekken in de wijk Hoogvonderen activiteiten ontplooit in het kader van Burendag: Akeleihof, Arendhorst, Florasingel, Havikhorst en Weefsterstraat.

Behalve op de Akeleihof zijn de meeste bijeenkomsten uitgelopen tot in de late uurtjes met volwassenen en kinderen. Op een aantal plaatsen is de gril naar buiten gerolde en heeft men de dag tot een groot feest gemaakt.

Een heel ander soort Burendag werd op zondag 23 september in de harmoniezaal van de Keuninklikke. Er heeft een heel programma plaatsgevonden met -uiteraard- veel muziek. Alles in het kader van Burendag, maar ook ten behoeve van de sponsorwerving voor de verbouwing van de zaal, die op diverse punten niet aan de eisen voldoet. Tenslotte heeft de wethouder, mw. Smitsmans, de festiviteiten afgesloten met een slotwoord.

Vooruitzien is het halve werk

 

De voorbereidingen voor het st. Maartenvuur en de Kerstactiviteit 2018 in onze wijk reeds begonnen.

Net als vorig jaar zijn enkele mensen van het wijkteam de bossen in gegaan om te zorgen voor blokken hout. De wijkteamleden hebben bomen omgezaagd, tot brandhoud gezaagd en onder afdak opgestapeld om te drogen. Dit gebeurt jaarlijks om droog en schoon hout te gebruiken voor activiteiten.

St. Maarten komt eraan: de lichtjestocht door de wijk waarbij er op het schoolplein een vuurkorf ontstoken wordt. Vermoedelijke datum van de tocht: 9 november.
De Kerstactiviteit is gepland op 19 december, onder voorbehoud: tegen die tijd zal er hierover meer gepubliceerd worden. Ook dan willen we op diverse plekken een lekker vuurtje gaande houden om de handen te warmen. Voor het benodigde hout is al gezorgd getuige de foto’s.”

   

Inloop veiligheid en milieu voor de inwoners van Hoogvonderen

Kent u Barry Schuijling en Roman Rademacher?
Het zijn onze wijkagenten, de wijkagenten voor Donderberg en Hoogvonderen.
Iedere maandag is er tussen 15 en 16 uur inloop over veiligheid en milieu in de Donderie voor de bewoners van Hoogvonderen. Verder kunt u als wijkbewoner van Hoogvonderen wijkagent en boa’s spreken op de 2e dinsdag van de maand in de Donderie om 19 uur. De inloop voorafgaand aan de wijkteambijeenkomst in OBS De Brink zal tot enkele momenten in het jaar teruggebracht worden.
Kijk eens op https://www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten/lijst
Bij de wijkboa’s zijn er ook wijzigingen: Burak Unal gaat in het centrum werken. Onze wijkboa’s zijn vanaf nu: Jean Goessen, Denny Vereijken en Jos Meeuws.

Jeu des boules vanaf vandaag op zondagmiddag

Misschien gaan we terugschakelen naar de gewone tijd straks; misschien ook niet. Wij van het wijkteam hebben al geschakeld: het jeudeboulen gaat van de vrijdagavond naar de zondagmiddag. Jeu-des-boules vanaf vandaag 16 september 2018 op zondagmiddag 14 uur op het Brinkplein.

Kun je dementie voorkomen?

Let op: In onze nieuwsbrief is het adres om u voor de avond aan te melden weggevallen. Het adres is: mijnbreincoach@maastrichtuniversity.nl 

Het spel boef in de wijk!

De politie organiseerde in de wijk Hoogvonderen op 24 juli het boevenspel. Aanwijzingen werden verstrekt via de Facebook pagina. Ondanks de vakantie periode was er een onverwacht hoge opkomst. De kinderen genoten zichtbaar van het spannende spel. Dan is het natuurlijk ook cool als je even op de politie motor mag zitten. Veel vreemde zaken in de wijk werden door de kinderen opgeschreven om vooral te zorgen dat alle boeven werden gevangen. Na het spel werden de prijzen uitgereikt en vond er een korte evaluatie plaats.
 

Projekt ‘ONTMOETBANKEN’ Hoogvonderen

Op donderdag 5 juli zijn de nieuwe banken op het Brinkplein en een muurschildering op de speelplaats van de Obs De Brink geopend.
Elke bank is door een klas beschilderd en voorzien van de namen van de leerlingen.
De muurschildering is gemaakt door de leerlingen van groep 8 A en B . De opening vond plaats door het zetten van al de namen van de leerlingen van groep 8 op de muurschildering.
Dit alles is tot stand gekomen door een samenwerking van het Wijkteam Hoogvonderen met de Obs De brink en gefinancierd door de gemeente Roermond.

 

 

Zie de foto’s   op Flickr

De meiboom is geplant.

 

Het was een gezellig avond bij de meiboom planten.

Zie de foto’s   op Flickr

 

Lees verder

Older posts Newer posts