Dag van de veiligheid

Op 25 mei 2019 organiseert de werkgroep veiligheid en milieu van het Wijkteam Hoogvonderen de dag van de veiligheid en milieu. Het ligt in de bedoeling, om op deze dag de bewoners van de wijk Hoogvonderen en andere geïnteresseerden kennis te laten nemen en te informeren over een breed scala aan middelen en toepassingen aangaande zaken die veiligheid en het milieu raken.

Denk daarbij aan maatregelen, demonstraties en informatie aangaande:
Lees verder

Rommelroute Hoogvonderen

Op 30 mei zal de eerste editie van de Rommelroute Hoogvonderen plaatsvinden. Een initiatief van enkele enthousiaste wijkbewoners in samenwerking met het wijkcomité. De teller staat op dit moment op 115 deelnemende adressen, en elke dag komen er nog bij.

De  Rommelroute is een garageverkoop. Bewoners van Hoogvonderen kunnen op hun eigen grond hun tweedehands spulletjes te koop aanbieden. Heel Hoogvonderen verandert in één grote rommelmarkt.

Er is geen vooraf vastgestelde route. De route vormt zich juist door de mensen (=adressen) die zich opgeven. Op de dag zelf, zal er een lijst en plattegrond met deelnemende adressen worden uitgedeeld vanuit het centrale punt. Dit centrale punt ligt midden in de wijk van de Rommelroute,nabij Friture Hoogvonderen en de Action (Faunasingel 32 – Brinkplein). Hier staat de bekende rode tent van het wijkcomité opgesteld. Daarnaast zal deze plattegrond en lijst via social media worden gedeeld.

De deelnemerszijn te herkennen aan de ballonnen die beschikbaar worden gesteld. Daarnaast hopen we dat de bewoners nog zelf aan de slag gaan om de bezoekers attent te maken op hun verkooplocatie.

De Rommelroute begint om 11:00 uur en duurt tot 16:00 uur!

U komt toch ook?

Nooit te oud om te leren

De meiboom is geplaatst.

Ondanks de regen staat de meiboom weer op het Brinkplein.

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik onderstaande Flickr_link om alle foto ’s te zien.

Bekijk foto’s van het plaatsen van de meiboom op Flickr

Opschoondag in Hoogvonderen.

Vandaag 23 maart 2019 op de Nationale Opschoondag is Hoogvonderen weer een stukje schoner.
Samen met 25 bewoners van de wijk en wethouder Rens Evers zijn er 36 zakken met zwerfvuil verzameld.
Na afloop was er koffie en vlaai aangeboden door de gemeente Roermond.

 

Lees verder

Wij zijn zelf het medicijn

Hebt u al de Breincoach op uw telefoon, de app van ‘Wij zijn zelf het medicijn’? De wijk Hoogvonderen heeft enthousiast meegewerkt aan het onderzoek van de actiegroep die verbonden is aan de Universiteit Maastricht. De actie is wel afgesloten (op 11 maart j.l.), maar de aandacht voor dit onderwerp willen we graag levens houden. Kijk direct bij Dagblad de Limburger of lees het verslag van de afsluiting door te klikken op de link hieronder..

Bekijk de laatste nieuwsbrief van de actie hier

Kerstfeest 2018

Het was op woensdag 19 december een gezellig drukke kerstmarkt op Hoogvonderen. In de school werden door de leerlingen zelf gemaakte spullen verkocht. Op het school plein stond een grote vuurkorf en was er voor iedereen iets te eten en te drinken. In de harmoniezaal was een kersthobby markt en de harmonie gaf meerdere muziek uitvoeringen. Georganiseerd door het Wijkteam Hoogvonderen in samen werking met de OBS De Brink en de Koninklijke Harmonie.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 3 mensen

Sinterklaasfeest Hoogvonderen

Sinterklaas bracht  een bezoek aan Hoogvonderen. Hij werd welkom geheten in de Vlonder.
Het was er een gezellige drukte.


Het geheel werd georganiseerd door KVW Do-Ho, DC de Vlonder en café de Vlonder.

Bekijk hier de Sinterklaasfoto’s

Verslag Sint Maarten Hoogvonderen

Het Sint Maarten feest is op vrijdag 9 november gehouden op Hoogvonderen. Er was een nieuwe route uitgezet die iedereen zelfstandig kon lopen.
De tocht begon op het schoolplein van de OBS De Brink. Vanaf 19.30 uur stonden de gratis warme chocomel of ranja en een versnapering klaar en kon men gezamenlijk genieten van de gezelligheid van een vuurkorf.
Na en tijdens de route gingen de kinderen nog zoals vroeger langs de deuren. Zongen een mooi liedje en werden beloond met wat lekkers!

Afbeelding kan het volgende bevatten: nacht

Bekijk de foto’s van sint Maarten 2018

Algemene Verordening Gegevensverzameling

Zoals velen van u wellicht al weten is sinds mei van dit jaar een nieuwe wet in Nederland aangenomen over de omgang met persoonsgegevens, de zogeheten AVG. Deze Algemene Verordening Gegevensverzameling  is ook van toepassing op stichtingen en verenigingen zoals wijkteam Hoogvonderen. We geven u graag wat informatie over wat dit voor u betekent met betrekking tot de gegevens welke van u bekend zijn bij onze vereniging.

Wij zijn inmiddels begonnen met de realisering van de AVG-certificering van de vereniging en in dat kader bij elkaar te zetten hoe, waar en waarvoor wij gegevens verzamelen. Voor alle gegevens van personen of dat nu de zogeheten ‘preventers’ betreft, de nieuwsbriefabonnee’s, de WhatsApp-groep of anderszins verzamelde persoonsgegevens zal het wijkteam ervoor zorg dragen dat alleen de gegevens nodig voor contactopname bewaard worden. Dus dat deze gegevens niet meer bevatten dan voor het betreffende doel nodig is en dat deze nooit en te nimmer aan derden worden vrijgegeven.
Voor de toezending van de nieuwsbrief bijvoorbeeld hebben wij alleen uw email-adres opgeslagen in het programma dat wij gebruiken. Niets meer. (Het e-mailprogramma maakt een reserve-bestand van de  emailadressen voor als er iets misgaat én garandeert de veiligheid van -in dit geval,- de emailadressen.)

De lijst met namen van de leden en vrijwilligers van de vereniging zal op een centrale plaats en alleen daar bewaard worden. Daartoe heeft alleen het bestuur toegang. De coördinatoren van de vier werkgroepen: ontmoeten, veiligheid en milieu, buurthulp en communicatie, mogen alleen over de voor hun activiteit benodigde namen beschikken met minimale persoonsgegevens.

Wilt u onze ‘Verklaring over de omgang met persoonsgegevens’ in z’n geheel lezen, dan klik in de kolom rechts op ‘Onze AVG – verklaring’. U wordt dan naar een pagina geleid met de volledige tekst.

« Older posts